ข่าวสาร
ข่าวสาร

กิจกรรมนอกสถานที่ มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนศรีนครินทร์ รุ่นที่ 26

กิจกรรมนอกสถานที่ มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนศรีนครินทร์ รุ่นที่ 26 น้องน่ารักกันทุกคน

วิชาการจัดท่าและการเคลื่อนย้าย

วิชาการจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ภาพบรรยากาศน้องยันฮีบริบาลรุ่นที่26 ที่มาร่วมโครงการบริจาคเลือด ครั้งที่ 38

แอดมินนำภาพบรรยากาศ น้องยันฮีบริบาล ที่มาร่วมโครงการบริจาคเลือด ครั้งที่ 38 ที่โรงพยาบาลยันฮี มาฝากจ้า
ขอเชิญบริจาคโลหิต สานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่ รพ.ยันฮี ตั้งแต่วันที่ 26-27 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15 มาเริ่มทำสิ่งดี ๆ ในช่วงต้นปีกันนะคะ

ภาพบรรยากาศของนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 26เดินรณรงค์ให้ความรู้กับชาวชุมชน

วันนี้แอดมิน นำภาพน้องๆนักเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 26
เดินรณรงค์ให้ความรู้กับชาวชุมชนเรื่องการลดหวาน มัน เค็ม และการป้องกันลูกน้ำยุงลาย ณ ชุมชนแสงทอง เขตบางพลัด มาฝากกันค่ะ

กิจกรรมรับน้องนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 26

วันนี้แอดมินนำภาพบรรยากาศ การรับน้อง การต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านหลังเล็ก ๆ ที่อบอุ่นที่ชื่อ “ยันฮีบริบาล” มาฝากค่ะ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ พี่ ๆ ยันฮีบริบาล ยินดีต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 26 ทุก ๆ คนนะคะ

ภาพบรรยากาศการสอบในรายวิชา “คอมพิวเตอร์พื้นฐาน” ของนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 25

วันนี้แอดมินได้นำภาพบรรยากาศการสอบในรายวิชา “คอมพิวเตอร์พื้นฐาน” ของนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 25 มาฝากค่ะ ความมุ่งมั่นและพากเพียรในวันนี้ จะส่งผลให้น้อง ๆ มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า พี่แอดมินเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ นะคะ

ภาพบรรยากาศการเรียนของนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 25 ในหลักสูตร “โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน”

วันนี้พี่แอดมินเก็บภาพบรรยากาศการเรียนของนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 25 ในหลักสูตร “โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน” เพื่อปูพื้นฐานก่อนการเข้าทำงานจริงมาฝากค่ะ เนื่องจากห้องเรียนมีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงทำให้อาจารย์สามารถเอาใจใส่นักเรียนทุกคนได้อย่างเต็มที่

ภาพบรรยากาศการเรียนภาคปฏิบัติวิชา “การฟื้นคืนชีพ (CPR)” ของนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 25

วันนี้พี่แอดมินได้นำภาพกิจกรรมของนักเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 25 ที่ได้เข้าเรียนภาคปฏิบัติวิชา “การฟื้นคืนชีพ (CPR)” มาฝากค่ะ

ภาพบรรยากาศของนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 25 ฝึกปฏิบัติในรายวิชา”การจัดท่า”

วันนี้แอดมินนำภาพบรรยากาศการเรียนภาคปฏิบัติของน้อง ๆ นักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 25 ในรายวิชา “การจัดท่า” มาฝากค่ะ หวังว่าน้อง ๆ จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตนในอนาคตได้นะคะ

ภาพบรรยากาศของนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 25 ร่วมกิจกรรมเสริมพัฒนาการและเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนศรีนครินทร์

วันนี้แอดมินได้นำภาพบรรยากาศของน้อง ๆ นักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 25 ที่ได้ร่วมกิจกรรมเสริมพัฒนาการและเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนศรีนครินทร์ นอกจากเลี้ยงอาหารกลางวันแล้ว น้อง ๆ นักเรียนยันฮีบริบาลยังได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นเกม เล่นละคร และเล่านิทาน เพื่อให้เด็ก ๆ ที่มูลนิธิได้รับความสนุกสนานและมีความสุขร่วมกันอีกด้วย