ข่าวสาร
ข่าวสาร

น้องๆ นร.ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 29 ฝึกภาคปฎิบัติ วิชาดูแลเด็ก

น้องๆ นร.ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 29 ฝึกภาคปฎิบัติ วิชาดูแลเด็ก

น้องๆ นร.ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 29 ฝึกภาคปฎิบัติ วิชาอาหารและโภชนาการ

น้องๆ นร.ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 29 ฝึกภาคปฎิบัติ วิชาอาหารและโภชนาการ

น้องๆรุ่นที่28 เรียนการวัดสัญญาณชีพ ของผู้ป่วย

น้องๆรุ่นที่28 เรียนการวัดสัญญาณชีพ

น้องรุ่นที่28ได้สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ที่มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนศรีนครินทร์

โครงการ จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการและเลี้ยงอาหารกลางวัน มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนศรีนครินทร์

น้องรุ่นที่28 ฝึกการจัดท่าผู้ป่วยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียง

วันนี้น้อง ๆ ยันฮีบริบาลได้ฝึกการจัดท่าผู้ป่วย

น้องรุ่นที่28 เรียนการช่วยชีวิต ด้วยการCPR

น้องๆยันฮีบริบาลรุ่นที่28 เรียนการช่วยชีวิต ด้วยการCPR

น้องๆรุ่นที่ 28 เรียนวิชา “การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน”

เรียนวิชา “การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน”

ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 28 เดินรณรงค์ให้ความรู้กับชาวชุมชน

นักเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 28 เดินรณรงค์ให้ความรู้กับชาวชุมชน

โรงเรียนยันฮีบริบาลได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โรงเรียนยันฮีบริบาลได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันนี้ชวนน้องๆรุ่นที่ 28 มาร่วมทำบุญตักบาตร”วันแม่แห่งชาติ”

วันนี้ชวนน้องๆรุ่นที่ 28 มาร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ที่ สำนักงานเขตบางพลัด