ข่าวสาร
ข่าวสาร

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน การชงนม ,การอุ้ม , ของน้องๆรุ่นที่ 27

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน การชงนม ,การอุ้ม , ของน้องๆรุ่นที่ 27 ค่ะ

การเรียนการสอน วิชาการอุ้มอาบน้ำสระผมการห่อตัวเด็ก ของน้องๆรุ่นที่ 27

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการอุ้ม , อาบน้ำ-สระผม , การห่อตัวเด็ก ของน้องๆรุ่นที่ 27 ค่ะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงรุ่นที่ 26 ค่ะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง ของน้องๆรุ่นที่ 26 ค่ะ

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 24-25

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 24-25

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมงานใน รพ.ยันฮี ของนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 26

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมงานใน รพ.ยันฮี ของน้องๆนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 26

นักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 26 เรียนเสริมบุคลิกภาพกับครูดิว

นอกจากความรู้แล้วนักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 26ได้เรียนเสริม บุคลิกภาพก็สามารถสร้างความสำเร็จได้เช่นกัน

น้องๆรุ่นที่ 25 ,26 ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรในวันสงกรานต์

น้องๆรุ่นที่ 25 , 26 ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร ในวันสงกรานต์ 2562 ค่ะ

นักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่26 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

วันสงกรานต์มาขอพร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอให้มีความสุข ความร่มเย็น สุขภาพแข็งแรง

วันนี้สอบการพยาบาล1

วันนี้น้องๆสอบการพยาบาล1 นักเรียนยันฮีบริบาลรุ่น 26 ค่ะ น้องตั้งใจสอบนะค่ะ พี่แอดมินส่งกำลังใจนะค่ะ สู้ๆๆ

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของน้องๆรุ่นที่ 25 , 26 โดย พี่พีช มิสยันฮีพรีเซ็นเตอร์

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของน้องๆรุ่นที่ 25 , 26 โดย พี่พีช มิสยันฮีพรีเซ็นเตอร์