ข่าวสาร
ข่าวสาร

น้องๆยันฮีบริบาลรุ่นที่ 29 กับวิชา “การดูแลผู้สูงอายุ

เรียนสนุก❗ ไม่มีเบื่อ❗ สไตล์ยันฮีบริบาล กับวิชา “การดูแลผู้สูงอายุ ”

วันนี้น้อง ๆ รร.ยันฮีบริบาล ได้เรียน ” การพยาบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ความรู้แน่น เน้นปฏิบัติจริง วันนี้น้อง ๆ รร.ยันฮีบริบาล ได้เรียน ” การพยาบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ”

น้องๆรุ่นที่29ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชาวบ้าน เรื่องการลดหวาน มัน เค็ม และการป้องกันลูกน้ำยุงลาย

ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชาวบ้าน ณ ชุมชนแสงทอง เขตบางพลัด เรื่องการลดหวาน มัน เค็ม และการป้องกันลูกน้ำยุงลาย

วันนี้น้อง ๆ ยันฮีบริบาลรุ่น ที่ 29 ได้ฝึกการจัดท่าผู้ป่วย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียง

ทฤษฎีก็สำคัญ ปฎิบัติจริงก็นำไปใช้ประโยชน์ได้👍 วันนี้น้อง ๆ ยันฮีบริบาลรุ่น ที่ 29 ได้ฝึกการจัดท่าผู้ป่วย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียง

น้อง ๆ รร.ยันฮีบริบาล ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณตา คุณยาย ที่ศูนย์ผู้สูงอายุ รพ. ยันฮี

น้อง ๆ รร.ยันฮีบริบาล ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณตา คุณยาย ที่ศูนย์ผู้สูงอายุ รพ. ยันฮี

น้อง ๆ รร.ยันฮีบริบาล ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด ทำบุญตักบาตร วันพ่อ

น้อง ๆ รร.ยันฮีบริบาล ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด ทำบุญตักบาตร วันพ่อ

ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับบริษัทจัดหางานซากุระ เค.พี. ที่ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม รร.ยันฮีบริบาล

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติ จาก(CEO) โรงพยาบาล Medical Coorperation Sounkai Sakura partners Group ประเทศญี่ปุ่น

พิธีรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 27 ประจำปี 2562

มีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับน้องๆทุกคนกับพิธีรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 27 ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศน้องๆนร.ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 28 เยี่ยมชมแผนกต่างๆใน รพ.

น้องๆเยี่ยมชมแผนกต่างๆใน รพ. ก่อนนักเรียนจะขึ้นฝึกภาคปฎิบัตงานจริงค่ะ

รุ่นที่ 29 ในงานลงทะเบียนและปฐมนิเทศ

 ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง ของโรงเรียนยันฮีบริบาลค่ะ