หน้าแรก >> คณาจารย์และบุคคลากร
คณาจารย์และบุคคลากร

คุณศจี วงษ์บุญชา

ผู้บริหารโรงเรียน

คุณจินตนา งามพรหม

อาจารย์พยาบาล

คุณฐิติวดี พิณภิรมย์

อาจารย์พยาบาล

คุณกุลฐินันท์ ประสารวงศ์

อาจารย์และผู้บริหาร

คุณวรวรรณ โกสัยสุก

อาจารย์และผู้บริหาร

คุณจรินทร์รฐา วัชระเกษมสุนทร

อาจารย์พยาบาลเฉพาะทางด้านการป้องกันโรคติดเชื้อ

คุณรัตนาพร วิเชยละ

อาจารย์พยาบาลเฉพาะทางด้านการป้องกันโรคติดเชื้อ

คุณศันสนีย์ บุญเกิดรัตนกุล

วิทยากรคอมพิวเตอร์