ความรู้
ความรู้

ปฏิบัติตัวอย่างไร…ให้ชีวิตสดใสในวัยสูงอายุ

อายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่า ผู้สูงอายุ ก็คงเป็นคำถามที่ตอบได้ยาก ถึงแม้องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดไว้ว่า “ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี เป็นต้นไป” แต่จะเห็นว่ามีหลายคน

ต้อกระจกในผู้สูงอายุ

ต้อกระจกในผู้สูงอายุ (Senile Cataract) เป็นภาวะแก้วตาขุ่น สาเหตุเกิดจากความเสื่อมตามวัย ซึ่งเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายที่ต้องเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา