หน้าแรก >> คำถามที่พบบ่อย
ประเด็นคำถามสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาที่โรงเรียนยันฮีบริบาล

A:

สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ โดยจำแนกออกเป็นการศึกษาแบบ 1 หลักสูตรและ 2 หลักสูตร สำหรับการศึกษาแบบ 2 หลักสูตร ระยะเวลา 6 เดือน ค่าเล่าเรียน 35,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 6 งวด (6 เดือน) คือ งวดที่ 1 (เดือนที่ 1 ) ค่าแรกเข้า 10,000 บาท, งวดที่ 2-6 (เดือนที่ 2-6) เดือนละ 5,000 บาท ขณะที่การศึกษาแบบ 1 หลักสูตร ระยะเวลา 3 เดือน ค่าเล่าเรียน 17,500 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด คือ งวดที่ 1 (เดือนที่ 1) ค่าแรกเข้า 3,000 บาท, งวดที่ 2 (เดือนที่1) ชำระวันลงทะเบียน 7,000 บาท, งวดที่ 3 (เดือนที่ 2 ) 5,000 บาท และงวดที่ 4 (เดือนที่ 3 ) 2,500 บาท โดยสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารผ่อนชำระนาน 6 เดือน ดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา, กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, ธนชาติ, ออมสิน, เคทีซี, อีออน และธนาคารกรุงเทพ

A:

โรงเรียนยันฮีบริบาลยังไม่มีนโยบายให้ชำระค่าเล่าเรียนด้วยเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) แต่สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้เป็นรายงวดของแต่ละหลักสูตร

A:

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของโรงเรียนยันฮีบริการสามารถแสดงความประสงค์เข้าทำงานในแผนกต่างๆของทางโรงพยาบาลได้ อย่างไรก็ตาม การรับเข้าทำงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารในการพิจารณาคุณสมบัติทั้งในเชิงความรู้ความสามารถและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งหน้าที่เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสามารถสมัครงานในหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่สนใจได้อีกด้วย

A:

กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนอนพักที่โรงพยาบาล สามารถกลับไปพักรักษาตัวต่อที่หอพักหรือที่บ้านได้ ได้รับส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรณีที่เป็นผู้ป่วยใน (IPD) หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยต้องนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ชั่วโมงเป็นต้นไปตามคำสั่งแพทย์ ได้รับส่วนลด 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นความเจ็บป่วยเล็กน้อยที่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ทางโรงเรียนมีกล่องยาสามัญประจำสถานศึกษา เช่น ยาแก้ปวด ยาลดไข้ ยาล้างแผล ฯลฯ ให้บริการ

A:

ในระหว่างเก็บชั่วโมงการฝึกงานตลอดระเวลา 3 เดือน จำนวน 420 ชั่วโมง ตามข้อกำหนดของหลักสูตร รวมถึงการออกหน่วยฉีดวัคซีนหรือออกหน่วยกับฝ่ายการตลาดของทางโรงพยาบาลจะมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 100 บาท

A:

โรงเรียนยันฮีบริบาลตั้งอยู่เลขที่ 355 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน (MRT) สามารถเดินทางด้วยรถไฟสายสีน้ำเงินมาลงที่สถานีบางอ้อ ทางออกหมายเลข 3 เดินเลี้ยวซ้ายมาอีกประมาณ 50 เมตร หรือหากเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางก็สามารถใช้บริการรถสาย 18, 110, 203, ปอ.18 และ ปอ.203 กรณีเดินทางกลับบ้านไปยังสถานีขนส่งมวลชนตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สามารถลงที่สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) สถานีสิรินธร เพื่อต่อรถโดยสารประจำทางสาย 515 หรือ 539 ไปยังสถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย สามารถลงที่สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) สถานีสุขุมวิท แล้วเชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีเอกมัย, สถานีขนส่งหมอชิต ลงที่สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) สถานีจตุจักร แล้วเชื่อมต่อด้วยรถโดยสารประจำทางไปยังสถานีขนส่งหมอชิตต่อไป

A:

สามารถส่งเอกสารแจ้งความประสงค์มายังผู้อำนวยการโรงเรียนยันฮีบริบาล เลขที่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือจะโทรมาติดต่อประสานงานกับฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 02-8790300 ในวันและเวลาทำการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

A:

ทุกหลักสูตรของโรงเรียนยันฮีบริบาลที่เปิดการเรียนการสอนล้วนผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขทั้งสิ้น โดยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

A:

นักศึกษาของโรงเรียนยันฮีบริบาลสามารถเข้าพักกับหอพักอพาร์เทลของโรงพยาบาลยันฮีได้ โดยไม่ต้องชำระค่าหอพักแต่อย่างใด ยกเว้นค่าส่วนกลางจำนวน 500 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าทำความสะอาดของแม่บ้าน โดยห้องพักทุกห้องเป็นห้องพัดลม หากนักศึกษามีความประสงค์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องต้องแจ้งฝ่ายอพาร์เทลของโรงพยาบาลยันฮีและคิดค่าไฟฟ้าตามสัดส่วนการใช้งานจริงดังปรากฏบนหน้ามิเตอร์ ทั้งนี้ หอพักแบ่งออกเป็นชาย-หญิง และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย กรณีการสำรองห้องพักล่วงหน้าให้แจ้งกับแอดมินที่ดูแลระบบออนไลน์ของโรงเรียนยันฮีบริบาล

A:

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ ม.3 และ ม.6 โดยไม่ต้องสอบเข้า

A:

เฟซบุ๊กแฟนเพจ “โรงเรียนยันฮีบริบาล” สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับแอดมินเพจได้ทาง Messenger, ช่องยูทูป “ยันฮี บริบาล” มีวีดิโอตัวอย่างเนื้อหาการเรียนการสอน และความสำเร็จของนักเรียนยันฮีบริบาลในแต่ละรุ่น รวมทั้งสามารถเพิ่มเพื่อนผ่านช่องทางไลน์ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้