ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
โรงเรียนยันฮีบริบาล โรงเรียนมาตราฐานคุณภาพระดับ ดีมาก
เวลา
8.00 - 17.00 น. ทุกวัน ( ยกเว้นวันอาทิตย์ )
เลขที่
375, 377, 379 ซอย จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์
1723  ต่อ 57973   หรือ  02-8855805  โทรสาร : 02-8855806 
รถเมล์ที่ผ่าน
ปอ.18, ปอ.203, 18, 110, 203
แผนที่โรงเรียนยันฮีบริบาล