หน้าแรก >> ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
รุ่น วันที่ลงทะเบียนเรียน เปิดเรียน หลักสูตรเด็กเล็ก หลักสูตรผู้สูงอายุ
41 พฤ. 23 พ.ย. 66 ศ. 24 พ.ย. 66 24 พ.ย. 66 – 20 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67 – 24 พ.ค. 67
42 พ. 21 ก.พ. 67 พฤ. 22 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67 – 24 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 – 23 ส.ค. 67
43 จ. 27 พ.ค. 67 อ. 28 พ.ค. 67 28 พ.ค. 67 – 23 ส.ค. 67 27 ส.ค. 67 – 20 พ.ย. 67
44 จ. 26 ส.ค. 67 อ. 27 ส.ค. 67 27 ส.ค. 67 – 20 พ.ย. 67 22 พ.ย. 67 – 20 ก.พ. 68 คลิกสมัคร
45 พฤ. 21 พ.ย. 67 ศ. 22 พ.ย. 67 22 พ.ย. 67 – 20 ก.พ. 68 24 ก.พ. 68 – 27 พ.ค. 68 คลิกสมัคร
46 ศ. 21 ก.พ. 68 จ. 24 ก.พ. 68 24 ก.พ. 68 – 27 พ.ค. 68 29 พ.ค. 68 – 27 ส.ค. 68
47 พ. 28 พ.ค. 68 พฤ. 29 พ.ค. 68 29 พ.ค. 68 – 27 ส.ค. 68 29 ส.ค. 68 – 24 พ.ย. 68