เกียรติยศ / ผลงานเด่น
เกียรติยศ / ผลงานเด่น

โรงเรียนยันฮีบริบาลได้ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการการศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนยันฮีบริบาลได้ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการการศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ชนะเลิศการประกวดเรียงความวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนยันฮีบริบาล เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และเข้าร่วมประกวดคำขวัญและเรียงความ ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดแต่งคำขวัญ และเขียนเรียงความดีเด่น ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา พระบุญมี ชนะเลิศการประกวดเรียงความ และนางสาวปาริชาติ ดีมาก ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานสากล

ด้วยมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการยอมรับด้วยดีมาโดยตลอด โรงเรียนยันฮีบริบาล จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานสากล

ประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ

สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาววรรวิสา กาศรัมย์ นักเรียนโรงเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 16 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียน จากการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559