หน้าแรก >> สมัครเรียน >> สมัครเรียน
สมัครเรียน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล*

การสมัครเรียน หลักสูตร 6 เดือน ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท

เลือกช่วงเวลาที่ต้องเรียน

เลือกสมัครเรียนรุ่น

การชำระเงิน ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 3,000 บาท (หักออกจากค่าเล่าเรียน)

อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

สมัครเรียนด้วยตัวเอง

วิธีการสมัคร

  • สมัครเรียนด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องสอบเข้าที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลยันฮี ชั้น 11 อาคาร Inter 3
  • ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ( ดาวน์โหลด ) และส่งจดหมายได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลยันฮี 454 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

วิธีการสมัคร

  • เพศชาย / หญิง
  • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงใดๆ
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

วิธีการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  • สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.3 หรือ ม.6) 2 ชุด
  • สมัครเรียนด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องสอบเข้าที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลยันฮี ชั้น 11 อาคาร Inter 3
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ