สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
โรงเรียนยันฮีบริบาล เป็นโรงเรียนในเครือโรงพยาบาลยันฮี เปิดสอนวิชาชีพ “ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aide)” หลักสูตรวิชาการดูแลเด็กเล็กและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เรามุ่งมั่นผลิตพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจริยธรรมอันดีงาม เพื่อให้นักเรียนที่จบหลักสูตรออกไปเป็นที่ยอมรับของสังคม และตลาดแรงงาน
  • บริหารงานโดยทีมงานโรงพยาบาลยันฮี
  • สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและพยาบาลมากด้วยประสบการณ์ของโรงพยาบาลยันฮี