การผ่อนชำระ และ การกู้ยืม
การผ่อนชำระ และ การกู้ยืม

1. ผ่อนชำระกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 0% นานสูงสุด 6 เดือน

2. ผ่อนชำระกับโรงเรียน ลงทะเบียนงวดแรกชำระ 10,000 บาท งวดต่อไปชำระ 5,000 บาทต่อเดือน

3. ทุนกู้ยืม ต้องผ่านการพิจารณา โดยคณะกรรมการตามเงื่อนไข ผ่อนชำระค่าเรียนเมื่อจบการศึกษาและทำงานในโรงพยาบาลยันฮี