ค่าเรียนและสวัสดิการ
ค่าเรียนและสวัสดิการ

การผ่อนชำระและการกู้ยืม

ค่าเรียน

 • ค่าเรียนตลอด 2 หลักสูตร เพียง 35,000 บาท
 • ค่าเรียน  1 หลักสูตร เพียง 17,500 บาท  ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตรละ 3 เดือน (ภาคทฤษฎี เดือนครึ่ง ภาคปฏิบัติ เดือนครึ่ง )

โรงเรียนยันฮีบริบาล กำหนดรับสมัคร และ เปิดสอนนักเรียนปีละ 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 40 คน ดังนี้

 • รุ่นที่ 1 เดืน มกราคม ของทุกปี
 • รุ่นที่ 2 เดือน เมษายน ของทุกปี
 • รุ่นที่ 3 เดือน กรกฏาคม ของทุกปี
 • รุ่นที่ 4 เดือน ตุลาคม ของทุกปี
 • เปิดสอน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.หยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์
 • ระยะเวลาในการเรียน หลักสูตรละ 3 เดือน ภาคทฤษฎี เดือนครึ่ง และฝึกปฏิบัติ เดือนครึ่ง สามารถสมัครงานได้เลย
 • การฝึกปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลยันฮี
 • เมื่อจบการศึกษา จะได้รับใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดยได้รับรองคุณวุฒิจากกระทรวง ศึกษาธิการ

สวัสดิการฟรีตลอดหลักสูตร

 • ฟรี ชุดยูนิฟอร์ม จำนวน 2 ชุด
 • ฟรี ฟรีค่าหอพัก แยกหญิง/ชาย อยู่ใกล้โรงเรียน  ไม่ต้องเดินทางไกล (ยกเว้นค่าน้ำ ค่าไฟและค่าส่วนกลาง)
 • ฟรี Internet WIFI
 • ฟรี ค่าจัดกิจกรรมรับน้อง,กิจกรรมสันทนาการ
 • ฟรี ค่าจัดกิจกรรมทัศนศึกษา,ดูงานนอกสถานที่
 • ฟรี หากเจ็บป่วยเล็กน้อย มีหน่วยปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น ให้ยาสามัญประจำบ้านเบิกใช้
 • ฟรี ผ้าสำหรับตัดชุดเครื่องแบบรับประกาศนียบัตรเมื่อจบการศึกษา
 • ห้องอาหารติดแอร์
 • ห้องสันทนาการติดแอร์
 • ห้องเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติติดแอร์ทุกห้อง
 • ห้องสมุดสำหรับค้นคว้าข้อมูล
 • หากเจ็บป่วย ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลยันฮี จะได้รับส่วนลดการรักษาพยาบาล 50% (กรณีผู้ป่วยนอก)ตลอดเวลาเรียน
 • มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท (สำหรับฝึกงานภาคปฏิบัติ 3 เดือนสุดท้าย ก่อนจบการศึกษา)
 • ฟรี คอร์สเรียนเสริมพิเศษต่าง ๆ ได้แก่

– ความรู้เบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์

– คอร์สเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคม

– ความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

– คอร์สเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคม

– คอร์สเรียนแต่งหน้าแบบมืออาชีพ

– คอร์สอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)