ความรู้

  รับมือแผลโดนไฟไหม้-น้ำร้อนลวก
บ่อยครั้งที่เรามักเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ โดยเฉพาะการถูกไฟไหม้-น้ำร้อนลวก จนเกิดบาดแผล   
ซึ่งเราสามารถดูแลเบื้องต้น  โดยให้คุณใช้น้ำเปล่าล้างดีที่สุด  ปกติแผลเหล่านี้  จะหายได้เองโดยธรรมชาติ  
แค่ดูแลความสะอาดของแผล การเอาสารต่างๆ อาทิ ยาสีฟัน ยาหม่อง ยาเหลือง ยาเขียว ยาแดง 
ว่านหางจระเข้  บัวหิมะ มาทาแผลกลับทำให้แผลหายช้ากว่าเดิม เพราะทำให้ระคายเคืองผิว 
และอาจทำให้แผลสกปรกมากขึ้น แต่ถ้าลามเป็นแผลพุพอง  อย่านิ่งนอนใจนะคะ  
ควรรีบไปโรงพยาบาลปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธีต่อไป             
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป รพ.ยันฮี