รับสมัคร
รับสมัคร

วิธีการสมัคร

  • สมัครเรียนด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องสอบเข้าที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลยันฮี ชั้น 11 อาคาร Inter 3
  • ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ (คลิกที่นี่) และส่งจดหมายได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลยันฮี 454 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย / หญิง
  • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงใดๆ
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

เอกสารสมัครเรียน

  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.3 หรือ ม.6) 2 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
  • สมัครเรียนด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องสอบเข้าที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลยันฮี ชั้น 11 อาคาร Inter 3

ตรวจสอบผลการสมัคร >> คลิก <<