ความรู้
ประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ
สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาววรรวิสา กาศรัมย์ นักเรียนโรงเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 16 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียน จากการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559