การเรียนการสอนภาคปฎิบัติของน้องๆรุ่นที่27 วิชาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
การเรียนการสอนภาคปฎิบัติของน้องๆรุ่นที่27 วิชาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

การเรียนการสอนภาคปฎิบัติของน้องๆรุ่นที่27 วิชาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน