การเรียนการสอน วิชาการอุ้มอาบน้ำสระผมการห่อตัวเด็ก ของน้องๆรุ่นที่ 27
การเรียนการสอน วิชาการอุ้มอาบน้ำสระผมการห่อตัวเด็ก ของน้องๆรุ่นที่ 27

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการอุ้ม , อาบน้ำ-สระผม , การห่อตัวเด็ก ของน้องๆรุ่นที่ 27 ค่ะ