นักเรียน ร.ร ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 28 ที่ประสบความสำเร็จอีกขั้นของชีวิต
นักเรียน ร.ร ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 28 ที่ประสบความสำเร็จอีกขั้นของชีวิต
วันนี้..ที่รอคอย ❤ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียน ร.ร ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 28 ที่ประสบความสำเร็จอีกขั้นของชีวิต วันที่ทุกคนต่างรอคอย 😍 และนี้คือส่วนหนึ่งของภาพแห่งความตื้นตันใจในวันพิธีรับใบประกาศนียบัตรของน้อง ๆ ค่ะ