น้องๆรุ่นที่ 29 เรียนการวัดสัญญาณชีพ+ฝึกปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพ
น้องๆรุ่นที่ 29 เรียนการวัดสัญญาณชีพ+ฝึกปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพ
เรียนทฤษฏีตอนเช้า เสร็จปุ๊ป ตอนบ่ายก็ลงมือปฏิบัติทันที วันนี้น้องๆรุ่นที่ 29 เรียนการวัดสัญญาณชีพ+ฝึกปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพค่ะ