น้องๆ ยันฮีบริบาลรุ่นที่ 29 ที่กำลังสนุกสนานกับการเรียนวิชาการดับเพลิง
น้องๆ ยันฮีบริบาลรุ่นที่ 29 ที่กำลังสนุกสนานกับการเรียนวิชาการดับเพลิง
” เรียนจริง รู้จริง ปฎิบัติได้จริง ” วันนี้แอดมินเก็บภาพบรรยากาศของน้องๆ ยันฮีบริบาลรุ่นที่ 29 ที่กำลังสนุกสนานกับการเรียนวิชาการดับเพลิง ภายในห้องเรียนอัดแน่นไปด้วยความรู้และความสนุกของน้องๆ ทุกคนเลยค่ะ😊