ฝึกภาคปฏิบัติ วิชาการให้ออกซิเจนของน้อง ๆรุ่นที่30
ฝึกภาคปฏิบัติ วิชาการให้ออกซิเจนของน้อง ๆรุ่นที่30
เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เพื่อให้ใช้งานได้จริง วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศการฝึกภาคปฏิบัติ วิชาการให้ออกซิเจนของน้อง ๆ มาฝากค่ะ