ยันฮีบริบาลรุ่นที่ 29 เรียนวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ
ยันฮีบริบาลรุ่นที่ 29 เรียนวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ
สร้างความมั่นใจ เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเอง ด้วยการเรียนวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ ของน้อง ๆ นักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 29 จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ