ยันฮีบริบาลรุ่นที่ 29 ได้เยี่ยมชมแผนกต่าง ๆ ใน รพ.
ยันฮีบริบาลรุ่นที่ 29 ได้เยี่ยมชมแผนกต่าง ๆ ใน รพ.
พร้อมแล้วจ้าาา😊 น้อง ๆ ยันฮีบริบาลรุ่นที่ 29 ได้เยี่ยมชมแผนกต่าง ๆ ใน รพ. ก่อนจะถึงภาคปฎิบัติงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในทุกด้านต่อไปค่ะ