หน้าแรก >> ข่าวสาร >> วันนี้น้อง ๆ ยันฮีบริบาลรุ่น ที่ 29 ได้ฝึกการจัดท่าผู้ป่วย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียง
วันนี้น้อง ๆ ยันฮีบริบาลรุ่น ที่ 29 ได้ฝึกการจัดท่าผู้ป่วย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียง