เหตุผลที่เลือกเรียนยันฮีบริบาล
เหตุผลที่เลือกเรียนยันฮีบริบาล
    เราทุกคนต่างก็อยากมีหน้าที่การงานมั่นคง ถ้าคุณคิดว่า การเรียนจบ ม.3 เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่ทำให้คุณไม่กล้าฝันถึง อนาคตที่สวยงาม ขอให้คุณเปลี่ยนมุมมองซะใหม่!! โรงเรียนยันฮีบริบาล (โดยการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เปิดสอนวิชาชีพผู้ช่วยเหลือคนไข้ หลักสูตรระยะสั้น โดยรับนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.3 ขึ้นไป ทั้งหญิงและชาย จึงนับเป็นโอกาสในการสร้างอนาคตอันสดใส และหน้าที่การงานที่มั่นคงสำหรับทุกคน

     “ควรเลือกเรียนที่ไหนดี?” คำตอบคงหนีไม่พ้น…โรงเรียนที่มีศักยภาพความพร้อมและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ แล้วทำไมต้องเลือกเรียนที่ “โรงเรียนยันฮีบริบาล” นั่นเพราะนักเรียนที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนยันฮีบริบาลหลายรุ่นต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า โรงเรียนยันฮีบริบาลมีศักยภาพความพร้อมครบทุกด้านดังนี้

 

 

 1. มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
  1. โรงเรียนยันฮีบริบาล เปิดสอนวิชาชีพผู้ช่วยเหลือคนไข้ หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน(โดยการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
  2. เป็นโรงเรียนในเครือโรงพยาบาลยันฮี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาด้านสุขภาพและความงาม ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. คุณภาพด้านวิชาการ
  1. โรงเรียนยันฮีบริบาล เปิดสอนวิชาชีพผู้ช่วยเหลือคนไข้ หลักสูตร วิชาการดูแลเด็กเล็กและ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
  2. สอนโดยแพทย์ พยาบาลและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มากประสบการณ์ โดยนักเรียนจะ ได้รับการดูแลเอาใจใส่เรื่องการเรียนการสอนทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม
  3. นักเรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานทางการพยาบาล เช่น การวัดความดันโลหิต, การช่วยพยาบาลในการให้น้ำเกลือ, การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ รวมทั้งรายวิชาอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานและการประกอบอาชีพ อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์, การสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 3. เรียนจบมีงานทำ
  1. เรียนจบรับเข้าทำงานทันทีในโรงพยาบาลยันฮี
  2. เรียนจบแล้วมีโอกาสทำงานกับโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์สุขภาพ หรือโรงเรียนอนุบาลต่างๆ
  3. มีความมั่นคงในด้านรายได้ และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการอาชีพมั่นคง มีรายได้สูงในระยะเวลาอันสั้น