คุณจรินทร์รฐา วัชระเกษมสุนทร
คุณจรินทร์รฐา วัชระเกษมสุนทร
  • คุณจรินทร์รฐา วัชระเกษมสุนทร

ตำแหน่ง
  • อาจารย์พยาบาลเฉพาะทางด้านการป้องกันโรคติดเชื้อ
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2547-2549 หัวหน้าแผนกห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลยันฮี
  • ปี 2552 – 2555 พยาบาลฝึกอบรมและสอนงานพยาบาล โรงพยาบาลยันฮี
  • ปี 2552 ถึงปัจจุบัน พยาบาลเฉพาะทางด้านควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลยันฮี