คุณรัตนาพร วิเชยละ
คุณรัตนาพร วิเชยละ
  • คุณรัตนาพร วิเชยละ

ตำแหน่ง
  • อาจารย์พยาบาลเฉพาะทางด้านการป้องกันโรคติดเชื้อ
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2552-2556 หัวหน้าแผนกห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลยันฮี
  • ปี 2556 – 2558 พยาบาลฝึกอบรมและสอนงานพยาบาล โรงพยาบลยันฮี
  • ปี 2558 ถึงปัจจุบัน พยาบาลเฉพาะทางด้านควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลยันฮี