คุณศันสนีย์ บุญเกิดรัตนกุล
คุณศันสนีย์ บุญเกิดรัตนกุล
  • คุณศันสนีย์ บุญเกิดรัตนกุล

ตำแหน่ง
  • วิทยากรคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2551-2557 เจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเว็บดีไซน์
  • ปี 2558-ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกพัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาลยันฮี