คุณศันสนีย์ บุญเกิดรัตนกุล
คุณศันสนีย์ บุญเกิดรัตนกุล
  • ศันสนีย์ บุญเกิดรัตนสกุล

    คุณศันสนีย์ บุญเกิดรัตนกุล

ตำแหน่ง
  • วิทยากรคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการทำงาน
  • ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วน IT Online