พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 21
พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 21
  • พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 21 ณ ห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15 โรงพยาบาลยันฮี ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนอีกครั้งนะคะ