มอบใบประกาศนียบัตร ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 19
มอบใบประกาศนียบัตร ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 19

 

Congratulations🎓 บันไดสู่ความสำเร็จในอนาคตสำเร็จไปอีกขั้นแล้ว ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ โรงเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 19 ที่เข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ หวังว่าน้อง ๆ จะได้นำประสบการณ์ในการเรียนและปฏิบัติงาน ตลอดหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน ไปสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้นะคะ ยินดีด้วยค่ะ