วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

โรงเรียนยันฮีบริบาล จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีคณะผู้บริหารและนักเรียนร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา