หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาที่เปิดสอน

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลเด็กเล็ก

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

ค่าเรียนสวัสดิการ

ฟรี

ชุดยูนิฟอร์ม จำนวน 2 ชุด

ฟรี

ค่าหอพัก แยกหญิง/ชาย อยู่ใกล้โรงเรียน ไม่ต้อง เดินทางไกล (ยกเว้นค่าน้ำ ค่าไฟและค่าส่วนกลาง)

ฟรี

คอร์สเรียนเสริมต่าง ๆ

ฟรี

ค่าจัดกิจกรรมทัศนศึกษา , ดูงานนอกสถานที่

ทำไมต้องเลือกเรียนที่โรงเรียนยันฮีบริบาล?

ค่าเรียนไม่แพง เพียง 35,000 บาท

มีรายได้มั่งคง

ฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลยันฮี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย

รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิทินการศึกษา

ปฎิทินคอม
ปฎิทินมือถือ

รีวิวความสำเร็จ

วีดีโอความสำเร็จ

ข่าวสารและกิจกรรม

btn register